GROEI EN VERNIEUWING BEGINT BIJ INSPIRATIE

GROEI EN VERNIEUWING BEGINT BIJ INSPIRATIE

Kansen liggen soms op terreinen die nog niet onontdekt zijn, dat vraagt om een vernieuwende blik. De economie gaat goed, dus er zijn volop mogelijkheden. Maar lukt het om ze te zien en ze te benutten? Ze zijn veelal niet te vinden in bestaande businessmodellen, met bestaande producten in bestaande markten. Nieuwe inzichten van iemand van buiten kunnen helpen groeikansen te grijpen.

INSPIRATOR

GrowProud Inspireert. Zo mocht Alfred Klunder als inspirator, moderator en mede-ontwerper bij verschillende bedrijven meewerken aan groei op basis van nieuwe businessmodellen.
Alexander Osterwalder, een expert op het gebied van businessmodellen, schreef dat een bedrijf een chief entrepeneur nodig heeft voor vernieuwingen. Als CEO is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om business as usual te combineren met vernieuwingen. Iemand van buiten helpt u om onontdekte kansen te zien.
GrowProud kan die rol van chief entrepeneur tijdelijk op zich nemen. Zodat de vernieuwingen die nodig zijn voor groei gezien, ontwikkeld en ook daadwerkelijk doorgevoerd worden.

ONDERSTEUNING

Dat gebeurde bij bijvoorbeeld Selo uit Oldenzaal, leverancier van proces- en verpakkingssystemen voor de voedingsmiddelenindustrie. CEO Willibrord Woertman heeft ervaren dat KSI kan helpen bij het vinden van een nieuwe marktbenadering. “Alfred Klunder wist ons te inspireren door invulling te geven aan onze wens een betere balans te vinden tussen standaard en tailor made producten.” Samen is er een nieuwe marktbenadering uitgewerkt. “Nu ondersteunt Alfred ons om dit businessmodel te implementeren.”

GrowProud heeft ook andere bedrijven ondersteund om plannen uit te werken en door te voeren. Om zo de kansen voor groei, die er zeker liggen, beter te benutten.

 

 

Ing. Alfred Klunder Owner GrowProud

Alexander Osterwalder

Contact

033-2340022
info@growproud.nl


Ontvang als eerste onze blogs en updates in uw mailbox. Afmelden kan op ieder gewenst moment.

Actief in de maakindustrie en behoefte aan inspiratie om te groeien?

Ik ga graag met u in gesprek!

Alfred Klunder
06 – 53 35 58 81
alfred.klunder@growproud.nl

Lees ook:

Integrale aanpak Gietart | Kaltenbach

Integrale aanpak Gietart | Kaltenbach

Integrale aanpak zet GIETART | KALTENBACH op voorsprong In slechts een jaar tijd wist machinebouwer GIETART in Hengelo een complete ommekeer te bewerkstelligen die maakte dat het dochterbedrijf van KALTENBACH, wereldwijd technologieleider in...

Intensieve begeleiding bij groeiproblemen

Intensieve begeleiding bij groeiproblemen

Een mooi maakbedrijf dat de wereldwijde voedingsmiddelenindustrie als haar doelgroep heeft kende groeiproblemen. GrowProud is toen betrokken geraakt als partner om de belemmeringen op te lossen, zodat het bedrijf weer kon gaan groeien. Een totaalaanpak bleek nodig....

Excellente Uitvoering Scan

Excellente Uitvoering Scan

Je kunt een heel goed team hebben, een duidelijke ambitie en voldoende financiële middelen. Maar als je die ambitie niet weet te vertalen in uitvoering, dan laat je als maakbedrijf heel veel liggen. Om organisaties te helpen heeft GrowProud de excellente uitvoering...

Groei Totaal Plan voor de maakindustrie

Groei Totaal Plan voor de maakindustrie

Aan ambities vaak geen gebrek bij de ondernemers die we spreken, maar het lukt vaak niet om ze te realiseren. Hiervoor worden uiteenlopende redenen genoemd, de meest genoemde reden is dat ze niet loskomen uit de waan van de dag. Die ondernemers heeft GrowProud de...

Naar betekenisvol werk in betekenisvolle organisaties

Naar betekenisvol werk in betekenisvolle organisaties

Van ‘lock-down’ naar ‘open-up’ : Gaat dit voor een versnelling zorgen naar meer zelfsturing en betekenisvol werk? Corona heeft er voor gezorgd dat we het afgelopen jaar veel thuis hebben gewerkt. Met een groter beroep op zelfsturing en eigenaarschap. Bij veel...

Cash Flow Verbeter Scan

Cash Flow Verbeter Scan

Bij een relatie van GrowProud uit de maakindustrie hebben we de Cash Flow Verbeter Scan toegepast. Met enige scepsis van onze klant zijn we gestart met een inventarisatie. Vastgesteld werd dat het bedrijf een grillig omzetverloop had door het projectmatige karakter...