INVLOED SALARISNIVEAUS OP EXPORTKEUZES

Arbeidskosten zijn in veel gevallen van belang om tot de juiste keuzes te komen wat de meest interessante exportlanden zijn. Ik leg graag uit waarom.

Er zijn forse verschillen tussen arbeidskosten in Europa, maar ook daarbuiten. De arbeidskosten voor iemand in Noorwegen, Denemarken, Zweden en Belgie bijvoorbeeld zijn hoger dan in Duitsland, Frankrijk en Nederland.

De arbeidskosten in Spanje, Verenigd Koninkrijk en Italië zijn juist weer lager en nog lager zijn ze bijvoorbeeld in Roemenië en Bulgarije.

 

Waarom zijn deze verschillen van belang voor de export van bedrijven in de maakindustrie.

In het geval de te exporteren oplossing voor een aanzienlijk deel uit arbeidsuren bestaat, dan hebben lokaal producerende concurrenten in lagelonenlanden een voordeel. In hoge lonenlanden is dat natuurlijk andersom.

Produceren in een lagerlonenland kan ook een strategische keuze zijn om uw kostprijs te verlagen of om bijvoorbeeld in te spelen op personeelsschaarste op de Nederlandse markt. Een geheel andere reden kan zijn om een flexibele schil te creëren (denk bijvoorbeeld aan het laten produceren van onderdelen in Polen of Tsjechië).

In het geval de oplossing een arbeidsbesparing lever voor uw klant dan zal het makkelijker zijn om naar hogere lonenlanden te exporteren dan naar de lagere lonenlanden, omdat de verwachte arbeidsbesparing hoger is.

De arbeidskosten zijn daarom in bijna alle gevallen een belangrijke Marketdriver die GrowProud meeneemt om tot een goed advies te komen.

De arbeidskosten zijn echter nooit de enige marketdriver die de keuze bepalen!

Staat u voor belangrijke exportkeuzes of wilt u ondersteund worden, neem vrijblijvend contact op. CONTACT

Exportgroei op 12 december a.s. INFORMATIE WORKSHOP EXPORTGROEI

Contact

033-2340022
info@growproud.nl


Ontvang als eerste onze blogs en updates in uw mailbox. Afmelden kan op ieder gewenst moment.

Ik ga graag met u in gesprek!

 

Eric Oving

06 – 38 89 44 83

eric.oving@growproud.nl

Lees ook:

Integrale aanpak Gietart | Kaltenbach

Integrale aanpak Gietart | Kaltenbach

Integrale aanpak zet GIETART | KALTENBACH op voorsprong In slechts een jaar tijd wist machinebouwer GIETART in Hengelo een complete ommekeer te bewerkstelligen die maakte dat het dochterbedrijf van KALTENBACH, wereldwijd technologieleider in...

Intensieve begeleiding bij groeiproblemen

Intensieve begeleiding bij groeiproblemen

Een mooi maakbedrijf dat de wereldwijde voedingsmiddelenindustrie als haar doelgroep heeft kende groeiproblemen. GrowProud is toen betrokken geraakt als partner om de belemmeringen op te lossen, zodat het bedrijf weer kon gaan groeien. Een totaalaanpak bleek nodig....

Excellente Uitvoering Scan

Excellente Uitvoering Scan

Je kunt een heel goed team hebben, een duidelijke ambitie en voldoende financiële middelen. Maar als je die ambitie niet weet te vertalen in uitvoering, dan laat je als maakbedrijf heel veel liggen. Om organisaties te helpen heeft GrowProud de excellente uitvoering...

Groei Totaal Plan voor de maakindustrie

Groei Totaal Plan voor de maakindustrie

Aan ambities vaak geen gebrek bij de ondernemers die we spreken, maar het lukt vaak niet om ze te realiseren. Hiervoor worden uiteenlopende redenen genoemd, de meest genoemde reden is dat ze niet loskomen uit de waan van de dag. Die ondernemers heeft GrowProud de...

Naar betekenisvol werk in betekenisvolle organisaties

Naar betekenisvol werk in betekenisvolle organisaties

Van ‘lock-down’ naar ‘open-up’ : Gaat dit voor een versnelling zorgen naar meer zelfsturing en betekenisvol werk? Corona heeft er voor gezorgd dat we het afgelopen jaar veel thuis hebben gewerkt. Met een groter beroep op zelfsturing en eigenaarschap. Bij veel...

Cash Flow Verbeter Scan

Cash Flow Verbeter Scan

Bij een relatie van GrowProud uit de maakindustrie hebben we de Cash Flow Verbeter Scan toegepast. Met enige scepsis van onze klant zijn we gestart met een inventarisatie. Vastgesteld werd dat het bedrijf een grillig omzetverloop had door het projectmatige karakter...