Intensieve begeleiding bij groeiproblemen
begeleiding groeiproblemen

Een mooi maakbedrijf dat de wereldwijde voedingsmiddelenindustrie als haar doelgroep heeft kende groeiproblemen. GrowProud is toen betrokken geraakt als partner om de belemmeringen op te lossen, zodat het bedrijf weer kon gaan groeien. Een totaalaanpak bleek nodig. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat de klant begin 2020 Eric Oving van GrowProud heeft gevraagd de rol van bestuurder op zich te nemen en te participeren om het bedrijf te helpen weer in een groeipad te komen.

Situatie 2019

Eind 2019 was er sprake van een lijst met potentiële orders die heel kansrijk leken. Echter de orders bleven uit. Persoonlijke verhoudingen tussen aandeelhouders zaten de continuïteit en ambities van het bedrijf in de weg. De aangetroffen boekhouding gaf geen goede weergave van de werkelijkheid en was onvoldoende op orde. Covid-19 diende zich aan.

Maatregelen

 • Personele organisatie:
  Enerzijds noodzakelijke afslanking en aanpassing van de aandeelhoudersstructuur. Anderzijds teambuilding met het resterende team via Power Workshops door Joost Hakvoort van GrowProud.
 • Naambekendheid vergroten:
  Zo is de LinkedIn bedrijfspagina gevuld met relevante content en is het aantal volgers actief vergroot. Er zijn diverse inhoudelijke bijdrages geleverd aan een vakblad voor de voedingsmiddelenindustrie (on- en offline).
 • Actief de saleskracht vergroten:
  Contacten zijn aangehaald met klanten, maar ook met architecten- en ingenieursbureaus en machinebouwers met een focus op de voedingsmiddelenindustrie. Actief aan de slag gegaan met het agentennetwerk (aansturing, vervanging, uitbreiding, ondersteuning). Professionaliseren en standaardiseren van de verkoopprijscalculatie.
 • Administratie/financieel:
  Sturing op liquiditeitsprognose op weekbasis in 2020. Boekhouding en managementinformatie op orde gebracht. Nieuwe accountant en ondersteunende systemen. De te hoge crediteurenpositie is teruggebracht door met de leveranciers afspraken te maken. Alle gemaakte afspraken zijn nagekomen. Inbouwen checks en balances om herhaling te voorkomen. De bank en andere financiers zijn actief opgezocht en geïnformeerd.
  In 2019 is de balans “plat” gemaakt en is een recordverlies gerapporteerd. 2020 is het beste jaar ooit, een hogere omzet en marge bij lager kostenniveau heeft geresulteerd in een mooi resultaat. Voor 2021 is een budget gemaakt die 40-50% hoger ligt. Door Covid-19 is dit taakstellend, maar nog steeds mogelijk.
 • Verbetering van het inkoopproces en het selecteren van toeleveranciers met als gevolg margeverbetering. Verbetering van het tekeningenpakket. op orde. Covid-19 diende zich aan.

Resultaat

Het trotse team heeft een roerige periode achter de rug en 2020 succesvol afgesloten. Het bedrijf heeft weer een lonkend perspectief en kan de toekomst met vertrouwen tegemoetzien.

Toekomst

 • Afronding herstructurering van de financiële structuur van het bedrijf.
 • Verdere activiteiten op het vlak van marketing om de naambekend verder te vergroten en leads te genereren.
 • Activiteiten ontwikkelen om de grilligheid van projecten te verminderen.
 • Samenwerkingsverbanden opzetten en invulling geven.
 • De ingezette groei doorzetten.

Heeft jouw bedrijf ook last van groeiproblemen en wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. We maken graag een afspraak of sturen eerst nadere informatie.

Contact

033-2340022
info@growproud.nl


Ontvang als eerste onze blogs en updates in uw mailbox. Afmelden kan op ieder gewenst moment.

Actief in de maakindustrie en behoefte aan inspiratie om te groeien?

Ik ga graag met u in gesprek!

Alfred Klunder
06 – 53 35 58 81
alfred.klunder@growproud.nl

Lees ook:

Business Development Connec2

Business Development Connec2

Business Development naar een hoger plan voor Connec2 Eén van de meest onderschatte middelen voor groei is een sterk business plan. Zo heeft Connec2 een ongekend innovatieve technologie in handen waarmee zij de wereld kunnen veroveren. De ambities liegen er niet om,...

Durf kleur te bekennen en je krijgt de mensen die bij je passen

Durf kleur te bekennen en je krijgt de mensen die bij je passen

Wil jij mensen aantrekken die passen bij wie jullie zijn? Wil jij mensen met de juiste kennis en vaardigheden om het verschil te kunnen maken naar jullie klanten? Durf dan kleur te bekennen. Bij gelijke vacatures, maakt het bedrijf het verschil. Tijd om in de spiegel...

Integrale aanpak Gietart | Kaltenbach

Integrale aanpak Gietart | Kaltenbach

Integrale aanpak zet GIETART | KALTENBACH op voorsprong In slechts een jaar tijd wist machinebouwer GIETART in Hengelo een complete ommekeer te bewerkstelligen die maakte dat het dochterbedrijf van KALTENBACH, wereldwijd technologieleider in...

Excellente Uitvoering Scan

Excellente Uitvoering Scan

Je kunt een heel goed team hebben, een duidelijke ambitie en voldoende financiële middelen. Maar als je die ambitie niet weet te vertalen in uitvoering, dan laat je als maakbedrijf heel veel liggen. Om organisaties te helpen heeft GrowProud de excellente uitvoering...

Groei Totaal Plan voor de maakindustrie

Groei Totaal Plan voor de maakindustrie

Aan ambities vaak geen gebrek bij de ondernemers die we spreken, maar het lukt vaak niet om ze te realiseren. Hiervoor worden uiteenlopende redenen genoemd, de meest genoemde reden is dat ze niet loskomen uit de waan van de dag. Die ondernemers heeft GrowProud de...

Naar betekenisvol werk in betekenisvolle organisaties

Naar betekenisvol werk in betekenisvolle organisaties

Van ‘lock-down’ naar ‘open-up’ : Gaat dit voor een versnelling zorgen naar meer zelfsturing en betekenisvol werk? Corona heeft er voor gezorgd dat we het afgelopen jaar veel thuis hebben gewerkt. Met een groter beroep op zelfsturing en eigenaarschap. Bij veel...