Als ondernemers ondersteunen wij u schouder aan schouder bij het realiseren van uw ambities.
Onze aanpak gaat naadloos over van denken naar doen, van strategie naar implementatie en naar hands-on ondersteunen om de verkopen structureel te laten groeien in bestaande of nieuwe markten.
 

Denken en doen:

Heeft u een bedrijf in en rondom de maakindustrie? Dan ondersteunen wij u bij groei en verbetering van de winstgevendheid. Onze totaalaanpak bevat alles wat u nodig heeft:

 • Van denken naar doen
 • Van advies naar implementatie
 • Van strategie naar hands-on ondersteunen

Een structurele groei en resultaatverbetering zijn goede graatmeters voor succes. Dat zorgt voor tevreden medewerkers en klanten.

Rollen:

Onze diensten zijn er op gericht om u als sidekick, entrepeneur, programmamanager of projectleider te ondersteunen bij verbeteringen. We zijn de hands-on flexibele schil op het gebied van marketing en sales. We houden u een spiegel voor, nemen een kritische houding aan, benoemen pijnpunten en gaan samen op zoek naar creatieve en praktische oplossingen.

Groei verbeteren:
Sidekick en programmamanagement voor de verbeteringen ten behoeve van groei.

Groei export/internationaal ondernemen:
Begeleiding en flexibele schil op basis van een beproefde aanpak ten behoeve van exportgroei.

Groei sales en marketing:
Flexibele schil voor moderne marketing en sales met inhoud ten behoeve van naamsbekendheid, vindbaarheid en meer kwalitatieve aanvragen.

De pijlers:

Groei
verbeteren

Sidekick en programmamanagement voor de verbeteringen ten behoeve van groei.

Groei
Export/internationaal ondernemen

Begeleiding en flexibele schil op basis van een beproefde aanpak ten behoeve van exportgroei.

GROEI
SALES EN MARKETING

Flexibele schil voor moderne marketing en sales met inhoud ten behoeve van naamsbekendheid, vindbaarheid en meer aanvragen.


De stappen van de totaalaanpak

 • Groeiscan:

Op basis van de groeiscan wordt duidelijk waar de mogelijkheden, de belemmeringen en de risico’s liggen voor groei en resultaatverbetering en -beheersing.

 • Bevindingen rapporteren:

De bevindingen worden aan het management gerapporteerd. We benoemen groei-mogelijkheden maar ook de belemmeringen en de risico’s.

 • Verdiepingsscan:

Afhankelijk van de bevindingen en afstemming met het management wordt een verdiepingsscan uitgevoerd.

 • Verbeterplan:

We stellen een pragmatisch verbeterplan op met verschillende initiatieven. Kleine, maar ook omvangrijke initiatieven worden helder geformuleerd. De implementatie van de groei en beheers methodiek is een centraal onderdeel.

 • Implementatie:

We voeren de verbeterplannen uit en implementeren de beheersingsmechanismen.

Bij GrowProud geloven we in denken en doen. Goede plannen zijn de basis, maar we zijn pas tevreden als ze goed geïmplementeerd zijn. Tijdens de implementatie treden we daarom als programma-manager of als projectleider op.

 • Het doen:

Nadat de plannen zijn uitgewerkt, zorgen we er via hands-on marketing voor dat er structureel meer verkocht wordt. We gaan doelgericht te werk. Zo genereren we meer aanvragen die we opvolgen door ze na te bellen of documentatie te sturen. Ook is het mogelijk om afspraken in te plannen voor uw eigen medewerkers.

De basis

Een heldere strategie en goede mensen zijn de basis voor alles.

Als op deze gebieden tekortkomingen geconstateerd worden, dan benoemen we deze. Ook starten we een programma ,waarbij ter ondersteuning om de basis te verbeteren. 

Workshops

Ondersteunende workshops worden ingezet indien nodig.

Wanneer kunnen wij wat voor u betekenen?

Wij kunnen wat voor u betekenen wanneer:

 

 1. Leveringsbetrouwbaarheid, kwaliteit of prijs een issue is
 2. Het management bezig is met de waan van de dag
 3. Het management het gevoel heeft alles zelf te moeten doen
 4. Alles gedaan wordt en er geen durf is om te kiezen
 5. Er is veel ambitie is, maar het leidt niet tot resultaten
 6. Mensen in de organisatie niet weten wat er van hen verwacht wordt
 7. De processen niet efficiënt zijn
 8. Export een wens is, maar u wilt daar graag in ondersteund worden
 9. U de verkopen structureel wilt laten groeien van bestaande of nieuwe
  producten in bestaande of nieuwe markten