GROEI VERBETEREN

 

Sidekick en programmamanagement voor de verbeteringen ten behoeve van groei.

“GrowProud is sterk in de implementatie. Ze hebben onze ambitie omgezet in concrete verbeterinitiatieven en hebben meegeholpen deze te implementeren”
– Willibrord Woertman CEO Selo

 

 • Implementatie van een stuur-, beheers- en discipline-aanpak
 • Continue verbeteren ten behoeve van groei

Elke organisatie die groeit, is onderhevig aan veranderingen. Er kunnen problemen ontstaan: werknemers groeien niet mee, personeel weet niet wat er wordt verwacht of de interne processen zijn niet meer onder controle.

 

Groei sturing en beheersing

Wilt u groeien? Dan heeft u een heldere en onderscheidende strategie nodig. Ook structuur, discipline en executie mogen niet ontbreken.

We implementeren een methodiek die ervoor zorgt dat de juiste beslissingen worden genomen bij hoog- en laagconjunctuur. Deze sturings- en beheersingsmethodiek wordt samen met de direct en het managementteam geïmplementeerd.

 

Continue verbeteren

De groei van een organisatie vraagt om te verbeteren. We definiëren verbeterinitiatieven via onze continue verbeteren aanpak. Als programmamanager of projectleider zorgen we ervoor dat verbeteringen daadwerkelijk geïmplementeerd worden.

Ook interessant is de groeiscan. Daarmee worden groeimogelijkheden, belemmeringen en risico’s in kaart gebracht. Ook laten ween concreet verbeterplan zien dat werkt met het SMART principe. De uitkomst van de groeiscan biedt een goed startpunt voor de continue verbeteren aanpak.

Wanneer kunnen wij wat voor u betekenen?

Wij kunnen wat voor u betekenen wanneer:

 

 1. Leveringsbetrouwbaarheid, kwaliteit of prijs een issue is
 2. Het management bezig is met de waan van de dag
 3. Het management het gevoel heeft alles zelf te moeten doen
 4. Alles gedaan wordt en er geen durf is om te kiezen
 5. Er is veel ambitie is, maar het leidt niet tot resultaten
 6. Mensen in de organisatie niet weten wat er van hen verwacht wordt
 7. De processen niet efficiënt zijn
 8. Export een wens is, maar u wilt daar graag in ondersteund worden
 9. U de verkopen structureel wilt laten groeien van bestaande of nieuwe
  producten in bestaande of nieuwe markten

Zie ook de groei totaalaanpak, groei export/internationaal ondernemen en groei sales en marketing

Onze sterke punten:

 • Beproefde methode
 • Ervaring in uw branche
 • Hands-on

We implementeren en borgen een naadloze overgang van denken naar doen.