Ondersteuning bij het vastleggen of ontwerpen van uw unieke waardepropositie. Wat zijn uw producten en diensten en wat is de meerwaarde voor uw klanten.

Hoe uniek zijn uw producten en diensten? Het succes van uw onderneming hangt daar in grote mate van af. Het is van belang dat uw propositie duidelijk is. Voor marketing activiteit is de propositie in combinatie met uw identiteit de basis om de doelen te bereiken. Met deze basis wordt bepaald welke boodschap u uitdraagt.

GrowProud ondersteunt bedrijven bij het vastleggen van uw unieke waardepropositie. Ook ontwerpen we nieuwe waardeproposities en businessmodellen.

Als basis gebruiken we hiervoor Business Model Canvas.

Onderdeel van Business Model Canvas is Waarde Propositie Canvas

Het Waarde Propositie Canvas is een schematische weergave van wat uw doelgroep wil en wat u hen biedt. Het doel is de perfecte match. Het is belangrijk is de behoeften van de klant te kennen. Wanneer uw producten of diensten aansluiten bij de behoefte van de klant dan is er sprake van een goede of misschien wel een unieke waarde propositie.

U kunt het Business Model Canvas gebruiken om de huidige situatie in kaart te brengen of om toekomstige scenario’s te onderzoeken. Het belangrijkste is dat u vanuit de klant denkt in plaats vanuit uw eigen wensen of aannames.

We betekenen iets voor:

  1. Bedrijven die willen groeien en de doelgroep actiever willen benaderen
  2. Bedrijven die willen groeien en nieuwe Business modellen willen ontwerpen
  3. Bedrijven die intern meer duidelijkheid willen verschaffen ten aanzien van de te leveren producten en diensten.
  4. Bedrijven die het businessmodel in alle facetten helder willen hebben
  5. Bedrijven die willen dat alle medewerkers de waarde propositie kennen en actief uitdragen

Zie ook: Groeiscan, marketingscan