Onze gerichte aanpak 

 

Totaalaanpak vanuit gerichte aandacht

Grondige verkenning

Een totaalaanpak kan alleen effectief zijn als die scherp gefocust is op de actuele situatie. Daarin is ieder bedrijf uniek. De historie, het samenspel van mensen, middelen, methoden en nieuwe ontwikkelingen in de marktomgeving, het maakt allemaal deel uit van de situatie waarin je nu verkeert. Bij GrowProud begint alles met een grondige verkenning. Wat zijn oorzaken? En wat zijn gevolgen? Wat is het kernprobleem? Op basis van een intakegesprek bepalen wij samen wat de juiste aanpak voor een grondige verkenning is. De GrowProud GroeiScan helpt hier om snel een onderbouwd beeld te krijgen.

Draagvlak en visie 

Op basis van goed geleide sessies met zowel directie en MT als ook mensen van de werkvloer ontwikkelen wij een heldere kijk op de zaak, met kernprobleem en een strategie om het duurzaam aan te pakken. Dit vanuit een visie die door iedereen gedragen wordt omdat die niet van ons komt, maar uit alle disciplines die in het ontwikkelproces betrokken zijn. GrowProud faciliteert met een scala aan bewezen modellen en methoden. Wij spiegelen, bevragen en kanaliseren. Maar bovenal luisteren wij haarscherp. Het is in dit intensieve proces dat er draagvlak en trots in teams ontstaat. 

Terugkoppeling en programmaontwikkeling 

Vanuit een gedragen visie op de actuele situatie en de gewenste situatie komen wij tot een gerichte aanpak met heldere prioriteiten. Dit koppelen wij terug in bondige presentaties en documentatie. De volgende stap is een programma op te stellen voor de uitvoering. Hierbij houden wij de vinger aan de pols als programmamanager of als betrokken projectleider. In deze fase zijn wij aanjager, verbinder en kartrekker. Want in oude gewoonten vervallen is veel makkelijker dan vasthouden aan een visie op de toekomst.

Verankering en overdracht 

Het mooie aan strategie is dat ieder project een kop en een staart heeft. Als de doelstellingen bereikt zijn en de aanpak verankerd is in de bestaande manier van werken, dan dragen wij met alle plezier het stokje over. Misschien klinkt dat vreemd, maar met een goed gevoel afscheid nemen is waar wij het voor doen. En natuurlijk blijven wij verbonden en betrokken. Dat kan niet anders als je samen uitdagingen getrotseerd en overwonnen hebt! 

Groeibarrières doorbreken 

Ieder bedrijf is uniek. Per organisatie zijn er andere groeibarrières. Voor de een kan dat het achterblijven van de interne organisatie bij de groeistuipen zijn, terwijl het voor een ander het ontwikkelen van een nieuwe buitenlandse markt kan zijn. Weer een ander moet kiezen tussen project-gestuurd werken of een gestandaardiseerd productportfolio wegzetten, zowel intern als naar aanwijsbare nieuwe klanten. De GrowProud totaalaanpak beslaat het hele scala – van mensen, organisatie en strategie tot uitvoering en borging – maar is gericht op specifieke groeibarrières.  

Contact opnemen? 

Wil je meer weten over hoe dit in zijn werk gaat voor jouw bedrijf? Wil je meer weten over de projecten die wij voor soortgelijke klanten gedaan hebben? Vraag gerust. Dan spreken wij elkaar binnenkort verder. 

Mail naar Alfred Klunder: alfred.klunder@growproud.nl of naar Joost Hakvoort: joost.hakvoort@growproud.nl