Specialisaties als speerpunt

 

Groeibarrières puntsgewijs aanpakken

Strategievorming

De kortste weg naar een doel is een doordachte strategie. Strategie begint bij bezieling. We willen snappen wat de mensen drijft en hoe zich dit in de competenties van het bedrijf vertaalt. Vervolgens spiegelen wij dat aan de markt om kansen en bedreigingen te signaleren. Met gestructureerde sessies en analysemodellen als navigatie wordt strategievorming een gezamenlijke ontdekkingsreis. Samen met directie en management definiëren wij business drivers om vervolgens de drivers te bepalen waarmee we aan de slag gaan. Dat is waar wij van Denken naar Doen overgaan met een gericht programma.

Wil je meer weten of strategievorming?

Organisatieontwikkeling

Als maakbedrijf kan je een hal vol apparatuur hebben, maar zijn het je mensen die de kracht van de organisatie bepalen. En met ‘mensen’ bedoelen wij iedereen, van directie en managementteam tot engineers, procesoperators, productiemedewerkers, servicemonteurs, IT, verkoop, logistiek én HRM. Organisatieontwikkeling is het – in lijn met de bedrijfsstrategie – werken aan teamontwikkeling, leiderschap en een bekrachtigende cultuur, inclusief inrichting, sturingsmechanismen en verbeterprocessen. Alles voor een sterke club mensen die je bedrijf van A naar B brengen.

Wil je meer weten over organisatieontwikkeling?

Verandermanagement

Zolang de omzet goed blijft, kan de onderliggende realiteit van voortdurend brandjes blussen onbelemmerd doorgaan. Ondertussen worstel je met een oeverloos proces om zaken op orde te krijgen. Zoals kwaliteitsproblemen die maar blijven terugkomen of een buitenlandse vestiging die te ver op afstand zit om het goed op poten te zetten. Met een integrale aanpak bieden wij gerichte verbetering. Simpelweg omdat je als algemeen directeur niemand anders in de organisatie hebt om hierbij te ondersteunen. Zodra er weer rust, vertrouwen en structuur zijn, zit onze taak erop.

Wil je meer weten over verandermanagement?

Verkoopverbetering

Verkoop is bij serieus veel MKB-maakbedrijven voor verbetering vatbaar. Vaak onderhoudt de directeur/eigenaar de belangrijkste contacten. En als er al een paar verkopers zijn, gaan deze vanuit hun eigen ervaring en netwerk aan de slag om omzet binnen te halen. Het gebrek aan strategie levert een lukraak gegroeid portfolio op, waardoor je als bedrijf richtingloos ronddobbert. Dat dit desastreus is in termen van werkprocessen, rendement en afhankelijkheid, hebben wij al meer dan eens van dichtbij mogen meemaken. Verkoopverbetering houdt in dat wij zorgen voor meer regie, focus en doorlopende lijnen. Van marketingsupport en social selling tot strakke salesopvolging.

Wil je meer weten over verkoopverbetering?

Industriële Marketing

Verkoop is vertrouwen en gunning. Marketing gaat om exact hetzelfde, maar dan duizendvoudig en zonder dat er iemand tegenover je zit. Potentiële klanten oriënteren zich namelijk online. Ze willen zien wat je doet. En wat anderen daarvan zeggen. Zeker 80% van de klantreis verloopt online voordat de klant zich in de vorm van contact kenbaar maakt. Wie zich alleen op leads uit het laatste stuk richt, mist 80% van de kansen. Industriële marketing zorgt ervoor dat de juiste mensen in de markt voorsorteren richting je verkoopteam door middel van een goed ingericht instrumentarium aan bewijsmateriaal, van website en nieuwsartikelen tot sociale media.

Wil je meer weten over industriële marketing?

Digitalisering

Om te overleven zal je als maakbedrijf moeten digitaliseren, optimaliseren en robotiseren. Dit wordt aangejaagd door de kosten en beschikbaarheid van personeel, maar ook door de vraag naar steeds kortere levertijden en kleinere series. Maar wat als je informatiesystemen niet goed op elkaar aansluiten? Als er vervuilde, verouderde data in staat met allerlei work arounds? Onze specialisten in Industrie 4.0, IT, Finance en Business Intelligence helpen je om uit legacy en vendor lock-in los te breken en toekomstbestendig te zijn. Vanuit strategie en organisatieontwikkeling zorgen wij dat de digitalisering goed wordt ingebed in de volle breedte van je bedrijf.

Wil je meer weten over digitalisering?

Internationaal ondernemen

Markten ontwikkelen in je eigen regio is al moeilijk genoeg, maar als je dit op afstand moet doen wordt het een stuk moeilijker en is ook het risico een stuk groter. GrowProud beschikt over ervaring in het verkennen en betreden van buitenlandse markten. De meest kansrijke strategie is aanhaken op de juiste lokale handelspartners, want zij zijn thuis in de manier van zakendoen en beschikken over waardevolle netwerken. Matchmaking is waar het omgaat, maar dan wel vanuit visie en strategie. Naast marktontwikkeling bieden wij ook verbetermanagement voor buitenlandse vestigingen die beter op de lokale situatie ingericht moeten worden.

Wil je meer weten over internationaal ondernemen?