Effectieve totaalaanpak

Strategie en draagvlak

Strategie is niets anders dan de weg van A naar B. Dat begint met het scherpstellen en het samen overeenkomen wat A precies is. Hetzelfde geldt voor de gewenste situatie B. Als beiden helder zijn, rest er alleen nog de nodige stappen te definiëren: in de juiste volgorde en ingevuld met onmisbare acties om de strategie van papier naar praktijk te brengen. Wat wij in de praktijk veel zien, is dat er door het intensieve groepsproces draagvlak én overtuiging ontstaat. En dat zijn de belangrijkste pijlers voor een geslaagde strategie.

Organisatieontwikkeling

De organisatie van je bedrijf staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van z’n omgeving. Deze omgeving verandert voortdurend. Soms sluipenderwijs, soms met een harde overgang. Maar in beide gevallen vaak met een besef dat je als bedrijf niet meer goed aansluit. Organisatieontwikkeling houdt in dat wij samen met sleutelfiguren in de organisatie zowel beleid als uitvoering inrichten voor de optimale inzet van het meest kostbare middel van je bedrijf: mensen. Mensen maken de organisatie én andersom.

Implementatie & Borging

Mooie plannen en heldere visies zijn weinig waard als ze niet verwezenlijkt worden. De essentie van GrowProud is dat wij niet stoppen als er een uitgewerkte strategie ligt. Wat ons betreft begint het echte werk dan pas: samen aan de slag om onderbouwde plannen in de organisatie te verankeren. Als programmaleider of projectbegeleider houden wij vast tot de ‘waan van de dag’ getransformeerd is in doelgerichte dagelijkse praktijk. Borging betekent dat wij kunnen loslaten zonder dat iets weer terugvalt.