Groei Totaal Plan voor de maakindustrie
caash scan

Aan ambities vaak geen gebrek bij de ondernemers die we spreken, maar het lukt vaak niet om ze te realiseren. Hiervoor worden uiteenlopende redenen genoemd, de meest genoemde reden is dat ze niet loskomen uit de waan van de dag.

Die ondernemers heeft GrowProud de afgelopen periode mogen ondersteunen met de groei-totaal-aanpak. Het uitgangspunt van de totaalaanpak is dat alles moet kloppen om succesvol te zijn. Zo hebben succesvolle ondernemingen topspelers in dienst, ze hebben een onderscheidende strategie en een excellente implementatie van de strategie.

Samenvatting van de aanpak

De groei-totaal-aanpak is altijd maatwerk, maar er zitten wel een aantal vaste onderdelen in. Zo wordt beoordeeld of de strategie het businessmodel en de doelstellingen realistisch zijn en kloppen.
Te vaak zien we dat er een groeiambitie ligt die niet te realiseren is met het businessmodel of met de uitgewerkte strategie. De eerste stap is dan om dit wel kloppend te maken, waarbij we het als een uitdaging zien om niet de doelstellingen naar beneden bij te stellen, maar om de strategie of het businessmodel bij te stellen. Als voorbeeld: bij één van de bedrijven was de conclusie dat met meer export van een productgroep de groei-ambitie te realiseren is.

De volgende stap is de groei-scan.
De scan toetst hoe het bedrijf scoort op de key-succes factoren die nodig zijn voor de strategie en het businessmodel. De score wordt samen met aanbevelingen met de ondernemer besproken om daarna een plan met initiatieven op te stellen voor de nodige verbeteringen.
Het maken van plannen vinden we leuk, maar ons hart gaat echt sneller kloppen als we de onderneming als programmamanager mogen ondersteunen om de plannen ook echt te realiseren en de ambitie waar te maken!

Verdubbelen van de omzet in 5 jaar (een praktijkvoorbeeld)

Een ondernemer in de maakindustrie benaderde ons om hem te ondersteunen om zijn ambitie te realiseren. Hij deelde met ons zijn ambitie, dit waren een aantal goede ideeën in welke richting het bedrijf zich zou moeten ontwikkelen. Hij sprak de ambitie uit om in 5 jaar tijd de omzet en winst minimaal te verdubbelen. Samen met de ondernemer hebben we zijn eerste grove ideeën concreet gemaakt. Samen hebben we o.a. uitgewerkt: De ambitie met een mooie “purpose”, de waardepropositie,  de doelmarkten, de benodigde organisatie, op welke posities nog topspelers nodig zijn en wat R&D moet ontwikkelen.
Het geheel is in een 5 jarenplan gezet inclusief een begroting voor de komende 5 jaren.

Feedback van de ondernemer

“GrowProud heeft het plan heel concreet gemaakt, de manier hoe het gevisualiseerd is maakt het voor iedereen in de organisatie toegankelijk. We weten op welke punten we moeten verbeteren, wat we moeten ontwikkelen en wat het budget voor de verschillende kostenposten de komende jaren is. GrowProud ondersteunt ons nu als programmamanager bij de implementatie”.

Ben jij geïnteresseerd in het Groei Totaal Plan en wil je wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. We maken graag een afspraak of sturen eerst nadere informatie.

Actief in de maakindustrie en behoefte aan inspiratie om te groeien?

Ik ga graag met u in gesprek!

Alfred Klunder
06 – 53 35 58 81
alfred.klunder@beta.growproud.nl