Naar een optimale projectaanpak bij Stanstechniek

Door Joost Hakvoort

Zorgen dat het klopt. Vanuit een totaalaanpak, van strategie en executie tot en met solide borging, aan de slag om groeibarrières te doorbreken en bedrijven echt te laten groeien. Dat is wat we als GrowProud bij klanten doen. Zo ook bij Stanstechniek in Gaanderen waar Joost Hakvoort als facilitator – samen met het MT en Manager Engineering Patrick Braakman – in een aantal sessies heeft geholpen met het ontwerpen van een optimale projectaanpak.

Patrick Braakman, Manager Engineering bij Stanstechniek en tevens verantwoordelijk voor projectmanagement, is kartrekker in dit traject. Hij geeft een verdere toelichting.

Waarom nam Stanstechniek haar projectaanpak onder handen?

‘’Daar zijn een aantal redenen voor” vertelt Patrick. “Door onze groei is het aantal projecten en ook de diversiteit aan projecten toegenomen. Meerdere mensen vanuit verschillende disciplines raken bij projecten betrokken, eenieder met de beste bedoelingen en ook een eigen aanpak. Dit maakt het complexer en kan leiden tot onduidelijkheden, zowel intern en extern.

We hebben ons de vraag gesteld hoe we projecten willen aanpakken in een structuur die werkt voor Stanstechniek en hebben daarbij gezamenlijk invulling gegeven aan Projectmanagement binnen de organisatie met meer grip en rust als resultaat”.

Waarom heeft Stanstechniek ervoor gekozen met GrowProud aan de slag te gaan?

“Vanuit eerdere ervaringen is ervoor gekozen om met GrowProud in zee te gaan” vertelt Patrick. “Wat GrowProud doet is als ‘buitenstaander’ inhoudelijke sessies begeleiden. Dat faciliteren op het proces, anekdotes vertellen en voorbeelden aanhalen van andere bedrijven, zaken losmaken, dat loopt heel mooi. Vanuit een goede voorbereiding en met heldere verwachtingen aan de slag. Daar is GrowProud goed in”.

Op welk thema / discipline is GrowProud ingezet en waarom?

“Een optimale projectaanpak is een breed thema. Het gaat over structuur en proces maar ook over het managen van verwachtingen ten aanzien van de raakvlakken tussen diverse afdelingen en hoe dan verantwoordelijkheden liggen”.

Wat heeft de inzet van GrowProud opgeleverd?

“We schatten nu vooraf veel bewuster in wat voor type project het is waar we mee aan de slag gaan. Daar wordt vervolgens de teamsamenstelling van het projectteam op afgestemd en zo wordt invulling gegeven aan het project”, aldus Patrick.

“Ook zien we dat het aantal overdrachtsmomenten is gereduceerd. De werkvoorbereiders hebben een veel leukere baan gekregen. Er wordt, zeker bij de kleinere projecten, door hen veel nadrukkelijker geschakeld met de klant. Voor de klant heeft het ook voordelen, omdat de klant een duidelijk aanspreekpunt heeft. Door minder overdrachtsmomenten krijgen en voelen mensen meer verantwoordelijkheid om de gemaakte afspraken na te komen. Tot nu toe werkt dat heel goed.”

“Bij grotere projecten benoemen we nu een projectmanager. Deze kanaliseert de vragen, planning en aandachtspunten in de communicatie met de klant. De projectmanager houdt de voortgang in de gaten. Zo is een klant altijd op hoogte van de status van een project. ”

Hoe nu verder?

“We hebben nu nog vooral naar de rol van Engineering gekeken in het traject van eerste klantcontact & aanvraag tot uitlevering. Dat is een mooie opstap naar verdere optimalisatie van onze projectaanpak. Vervolgstappen zijn om nog meer te kijken naar projectanalyse, toetsen op de gestelde normen en het ophalen van klantfeedback”.

Meer weten?

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over een optimale organisatie-inrichting voor gestroomlijnde projecten. Vraag gerust als je meer wilt weten en wie weet spreken we binnenkort! 

Joost Hakvoort: joost.hakvoort@growproud.nl of bel naar 06 43 65 81 72