OEI, IK GROEI..

OEI, Ik GROEI

Je staat aan het roer van een prachtig bedrijf en je hebt altijd resultaten geboekt waarop je met trots terugkijkt. En dan krijg je onverwacht te maken met tegenwind !

Door geopolitieke ontwikkelingen vallen afzetlanden volledig weg of is de toelevering uit bepaalde regio’s onbetrouwbaar geworden. Het toekomstbeeld ziet er versneld anders uit, vooral veel onzekerheid komt boven drijven en de vraag rijst, hoe gaan we hiermee om en hoe hoe spelen we hierop in?

Er weet niemand beter als het bedrijf zelf waartoe de organisatie instaat is. Je bent immers jaar in jaar uit, dag in dag uit bezig met het bedrijf. Altijd en de hele dag door zijn er zaken die ogenblikkelijk aandacht vragen en je krijgt het telkens weer voor elkaar deze adequaat op te lossen.

Maar is dit nu juist niet de valkuil? De hele dag energie steken in zaken die snel opgelost moeten worden, omdat anders de productie en leveringen stagneren. Meestal gaat dit ten koste van de energie die gestoken zou moeten worden in structurele zaken. Hierdoor wordt alles “wat kan wachten” opgeschoven of verdwijnt zelfs uit beeld.

Zolang het met de omzet goed gaat en alle brandjes geblust worden, lijkt er niets aan de hand. Tot op het moment dat er van buiten veranderingen optreden.

De wind weer in de zeilen!

Om de wind weer snel in de zeilen te krijgen, is het van essentieel belang ook de externe kant van je organisatie, de commercie, permanente aandacht te geven! In goede tijden om de weg te plaveien, in mindere tijden om er overheen te kunnen rijden. Ook door de veranderende conjunctuur cycli, is meer en meer deze commerciële aandacht noodzakelijk om op koers te blijven.

Passieve commercie, zorgt voor jouw bekendheid, actieve commercie, zorgt voor jouw omzet en met een gesmeerde organisatie, blijft het geheel draaien.

Drie pijlers van jouw organisatie met een structureel karakter, die onvoorwaardelijk aan elkaar verbonden zijn, die je nooit aan de aandacht mag laten ontsnappen !

Deze zorgen namelijk voor “Groei”, groei, de basis van je voortbestaan!

Last van groeistuipen?  henk.vandenbeuken@beta.growproud.nl of mobiel 06 1453 1629

GrowProud, voor als groei een ambities of uitdaging is.