Digitalisering biedt Selo schaalbaarheid, controle en concurrentiekracht

Door Alfred Klunder

Bij Selo, producent voor de voedingsmiddelenindustrie, begeleidde Alfred Klunder de digitale transformatie die nodig was om naast de projectgestuurde organisatie, gericht op engineering-to- order, ook een configure to order bedrijfsproces te ondersteunen. Het primaire doel was om door een sterk verbeterd IT-landschap de snelle groei mogelijk en beheersbaar te maken. Een reis van vele jaren, zoals Alfred het omschrijft, die nu vrijwel afgerond is. LINK Magazine besteedde er een uitgebreid artikel aan. 

Van engineering-to-order naar configure-to-order

De voorgeschiedenis van het grootscheepse IT-traject kwam vanuit een heel andere hoek. Zo’n 7 jaar geleden werd Alfred Klunder door CEO Willibrord Woertman gevraagd om als extern de salesafdeling onder de loep te nemen en beter op te zetten. Alfred vertelt: “Wat duidelijk werd was dat de organisatie heen en weer geslingerd werd door ingrijpende project-tsunami’s en windstiltes daartussen. De strategische lijn die wij toen kozen was vrij simpel: sales moet constanter en de interne organisatie moet flexibeler. Het doel was naast de grote engineering-to-order projecten, meer onderstroom te creëren met beter beheersbare gestandaardiseerde oplossingen op basis van configure-to-order. Alleen is simpel gezegd lang niet makkelijk gedaan. Daarvoor moet je diep de processen in, de informatiebehoefte en de bestaande informatiestromen analyseren. In een organisatie die in 7 jaar ruim 7 keer in omzet groeit is dat een ontdekkingsreis die je op verschillende niveaus in het bedrijf samen doormaakt.”
 

Automatisering als randvoorwaarde

“Iedere afdeling was op zich goed bezig met optimalisatie, maar wel ieder afzonderlijk als een silo. Wat we nodig hadden was een future state proces wat als geheel bekeken is en ondersteund wordt door een geïntegreerde oplossing. Zeker voor grote projectmatige engineering-to-order projecten is excellente project controle nodig.  Excellent project control was dus een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de processen en de keuze van de ICT-systemen. We zijn toen op zoek gegaan naar oplossingen vanuit bedrijfsbezoeken om ons te oriënteren op de mogelijkheden. De conclusie was dat de bezochte bedrijven zeker voorliepen met hun IT, maar dat we toch iets beters wilden dan wat we gezien hadden.”

Strategie, business drivers en implementatie

“De mijlpaal van Selo die in het artikel van Link Magazine in beeld gebracht wordt, begon met strategieontwikkeling op directieniveau. We hebben business drivers gedefinieerd vanuit de vraag: ‘Aan welke knoppen moeten we draaien als wij de gekozen richting succesvol willen maken?’ Die business drivers bleven de kaders voor alle verbeterinitiatieven. Per initiatief is een stappenplan ontwikkeld voor de concrete implementatie. Dat doe je samen met alle stakeholders. Van directie en stuurgroep tot projectgroepen en gebruikersgroepen, want je raakt vrijwel alle facetten in de bedrijfsvoering. Dat is waarom wij bij GrowProud sterk denken vanuit een totaalaanpak. Strategie, processen, mensen, systemen en marktbenadering, uiteindelijk hangt het allemaal samen!”
 

Facilitator, sparringpartner en begeleider

De rol van Alfred was steeds die van sparringpartner en procesbegeleider. Wat hem betreft werkt het niet als dergelijke ingrijpende veranderingen aan de organisatie worden opgelegd: “Het project bleef continu van de organisatie zelf. Ik heb steeds keuzes voorgelegd en vervolgens ook voor- en nadelen zo goed mogelijk in beeld gebracht. Het is echt een reis, je moet die samen met de mensen maken. Dat wij op deze manier samen de best passende oplossing hebben ontwikkeld is zeker te danken aan het vertrouwen van Selo, maar ook aan de input en inzet van de teamleden en de betrokken leveranciers: ECI, PLMXpert, Smap3D ”, aldus Alfred Klunder.  

Alfred Klunder

Meer weten?

Meer weten over dit mooie project of over strategie en betere bedrijfsprestaties? Vanuit een integrale totaalaanpak helpen wij graag om mensen, processen en systemen aangehaakt te houden. Mail naar alfred.klunder@growproud.nl of bel Alfred direct: 06 53 35 58 81.