Digitalisering voor data-gedreven inzicht en betere bedrijfsvoering

Door Jorrit Kuiper

Net zoals vrijwel alle sectoren is ook de maakindustrie onderhevig aan verdergaande digitalisering. Voor veel maakbedrijven is het echter een ongrijpbaar containerbegrip ‘waar nog eens goed naar gekeken moet worden’. Maar digitalisering is in essentie niets meer dan zorgen dat je – zoals altijd – aan de uitdagingen van de markt en de interne organisatie beantwoordt, maar dan gebaseerd op actuele data en feiten. 

Verandering vergt juiste beslissingen

In de dynamische omgeving van maakbedrijven is verandering steeds vaker de enige constante. Als het niet de toenemende marktdruk of nieuwe technologische ontwikkelingen zijn, dan is het wel de veranderende regelgeving die vraagt om verandering van processen en producten. In alle gevallen gaat het om het verenigen van tegengestelden, zoals meer flexibiliteit en snelheid. Maar dan wel met aantoonbare compliance en nauwere toleranties. Ook legt de trend naar kleinere orders in grotere variëteit, op een zo laat mogelijk bestelmoment, een grotere druk op de productieomgeving. En onderaan de streep wil je natuurlijk gezond financieel rendement zien. De juiste beslissingen nemen met zo’n grote hoeveelheid variabelen kan niet zonder het afvangen van de digitale dimensie achter elke bedrijfsactiviteit: data. Die produceert de moderne maakomgeving in overvloed.

Regie en realisatie

Om de transitie in te gaan met een draaiende organisatie, is een externe probleemeigenaar de eerste stap. Daarom werk ik vaak intern als spin in het web tussen alle betrokken partijen. Van IT, directie en productie tot finance en leveranciers. Voor een succesvol digitaliseringsproject moet je exact weten hoe alles functioneert en hoe processen en systemen op elkaar ingrijpen. Samen stellen we de gewenste situatie op, onderbouwen we het beeld van de situatie met feiten en maken we een plan. Dit kan één totaalplan over de totale waardeketen zijn, maar wat je in de praktijk meer ziet is dat het begint met de behoefte aan een puntoplossing. In veel gevallen ontbreekt het daarbij aan inzicht omdat iedereen wel iets weet, maar niemand alles. Met dit als uitgangpunt is een beproefde aanpak, met heldere stappen en mijlpalen, de aangewezen manier om vooruit te komen.  

Aanpak in stappen

Van intake tot oplevering zijn er een aantal go/no go stappen per digitaliseringsproject. Zo dient elke stap dient als zekering voor de volgende stappen.  

  1. Doelstelling en deliverable bepalen
  2. Probleemanalyse en rapportage
  3. Procesanalyse: letterlijk rondlopen, bevragen en observeren
  4. Kijk op de situatie bepalen, visie formuleren
  5. Basisontwerp oplossingsrichting
  6. Gedetailleerde uitwerking, inclusief begroting en planning
  7. Uitrol en implementatie
  8. Oplevering aan staande organisatie

De kracht van Growproud zit in het feit dat we een typische projectblik hebben en daarbij samen de richting bepalen op welke manier we digitalisering insteken. Dit kunnen ook ‘low hanging fruit’- projecten zijn, zoals een workflow in een bestaand ERP/CRM pakket inrichten om intern e-mailen te beperken. Of op actuele cijfers de opvolging van offertes monitoren. Een essentieel onderdeel van het proces is ook validatie van cijfers en data. Weten wat er achter de cijfers schuilgaat, begrijpen en doorgronden van de processen, uitvragen van de stakeholder hoort hier ook bij. 

Toekomstbestendigheid en schaalbaarheid

Dat we koppelingen kunnen maken met diverse bronsystemen voor master-datamanagement en dashboarding is in het begin meestal niet in scope, maar volgt uiteindelijk al snel. De primaire wens is om eerst de overbezette mensen te ontzorgen en de hoeveelheid te verwerken informatie in te dammen. Daarna volgt vanzelf de beweging om steeds meer te gaan digitaliseren en te verbeteren. Vanzelfsprekend verliezen we de compliance niet uit het oog tijdens de verandering en kunnen we indien nodig ook helpen compliant te worden. Finance is en blijft te allen tijde de belangrijkste stakeholder omdat alle resultaten terug te zien moeten zijn op de balans. Nauwe samenwerking met deze afdeling is iets wat we vaak zien. Dat betekent veel samenwerken met de business en financial controllers om te sparren en data te vergaren.  

“Mijn belangrijkste advies is, start! Hoe klein ook, maar start gewoon.”

 

Klein beginnen is beter dan niet beginnen

Mijn belangrijkste advies is, start. Hoe klein ook, maar start. Al turf je met pen en papier het aantal keer dat er iets in een proces misgaat – een adres dat niet klopt bij verlading, geen werkbon voor productie door een onvolledige stuklijst vanuit de werkvoorbereiding, enzovoorts – om tot een beeld van de huidige situatie te komen. Van hieruit start de verandering die wij digitalisering noemen. 

Jorrit Kuiper

Meer weten?

Meer weten over digitalisering en betere bedrijfsvoering door slimmer gebruik van data en managementondersteuning? Vanuit de effectieve totaalaanpak van GrowProud helpen wij je graag om systemen, mensen en processen aangehaakt te houden bij de digitalisering. Stuur een bericht aan jorrit.kuiper@growproud.nl of bel gewoon even: 06 31 97 02 87