Connec2 van start-up naar scale-up

Door Dennis Scholten en Alfred Klunder

Connec2 bestaat uit een gedreven club pioniers die met een Extended Reality platform de groeifase doormaakt van tech-startup naar scale-up. Juist de focus op techniek bleek in de weg te zitten om grip te krijgen op de forse groeiambities. Met Dennis Scholten en Alfred Klunder van GrowProud is Connec2 terug naar de tekentafel gegaan om plannen en de richting aan te scherpen. Dit werd concreet vertaald in een actieplan, waarna ook het ondernemingsplan onder handen is genomen om financiers aan te trekken. Inmiddels zijn we in de uitvoerende fase beland om exponentiële groeicijfers te realiseren met marketing en salesactivatie.

Over Connec2

Connec2 is een technologiebedrijf dat Extended Reality (XR), Cloud-technologie en Agile software development heeft samengebracht in een platform dat samenwerken in een virtuele omgeving uiterst effectief maakt. Zo kunnen projectteams, verspreid over de hele wereld, elkaar spreken en presentaties geven. Engineers kunnen 3D-ontwerpen inladen, veranderingen invoeren en samen door letterlijk hun ontwerp lopen. De akoestische beleving is daarbij ongekend realistisch. Iemand kan iets in je oor fluisteren terwijl een ander verderop de groep toespreekt. In een wereld die steeds verder digitaliseert zijn er eindeloos veel mogelijkheden. Daarom zijn focus en consistentie cruciaal.

De aanleiding

De behoefte om een gedegen bedrijfsplan te ontwikkelen stond hoog op de agenda, terwijl de tijd en kennis ontbrak hiermee serieus aan de slag te kunnen. Business Developer Michel van Eersel legt uit: “Als startup was het nodig om met een professionele partner aan de slag te gaan om Connec2 op een hoger niveau te krijgen. Om uiteindelijk een heldere visie met elkaar in lijn te krijgen was een zeer constructieve ervaring!” In 2021 ging Connec2 eerst zelf aan de slag met het bedrijfsplan. Het bleek echter, na externe toetsing, dat het plan te beperkt en niet toereikend was om doelen te bereiken.

 

Waarom GrowProud?

Roelof Terpstra, mede-eigenaar en mede-oprichter Connec2, kende Dennis Scholten al als commercieel directeur uit een eerdere samenwerking: “Het feit dat Dennis in zijn rol vanuit Growproud is gaan werken, die qua kennis en expertise goed matcht met de diepgang van onze uitdaging, maakte dat er geen twijfel was om de samenwerking aan te gaan.” Product Owner Bart Kok: “Er was een sterk gevoel dat vanaf Dennis ons van meet af aan begreep en ook de valkuilen helder kon benoemen. Uit de gesprekken die wij verder gevoerd hebben werd snel duidelijk dat Growproud de ervaring en de bagage heeft voor dit soort trajecten.” Mark Pigge, mede-eigenaar en senior software architect: “We gingen niet met de eerste de beste in zee maar met een partij die snapt hoe het werkt. Niet alleen in de fase van planvorming maar ook in de uitvoering met specialismes op het gebied van marketing en sales.”

Wat is er gedaan?

“Nadat Dennis het plan dat wij hadden zeer kritisch had bekeken, zijn we gestart met de Growproud GroeiScan waarbij de belangrijkste kansen en verbeterpunten ontdekt werden. Op basis hiervan is de marktpositie in kaart gebracht, onder andere met SWOT/VRIO – , trend- en concurrentie- analyses. Om goed aan te sluiten op de meest potentiële doelgroepen zijn we tot scherpe focus gekomen via een product/marktcombinatie (PMC) analyse. Zo konden wij een duidelijke waarde-strategie bepalen en dit in ons business model canvas verwerken. Door met klantprofielen te werken werd ook onze propositie steeds sterker”, aldus Mark. Bart Kok licht toe: “Na de eerste workshops werd heel concreet wat de business inhoudt. Technisch wisten we wat we in huis hadden, maar we misten het perspectief om dit vanuit de markt te bekijken. ‘Wat is eigenlijk onze markt, wat is onze strategie en wat zijn de voornaamste business drivers?’, dat soort vragen. En ‘Hoe vertalen we dit door in acties die een bijdrage leveren voor de klant?’ Nu heeft iedereen zijn taak en verantwoordelijkheden beter afgebakend en is er openheid om elkaars te ideeën te delen. Een aansprekende BHAG en heldere WHY-HOW-WHAT houden ons op koers bij wat we doen”.

Hoe is de aanpak ervaren?

“Het was erg prettig om in begeleidde sessies alleen input te hoeven geven, terwijl de uitwerking volledig door GrowProud verzorgd werd. Wij zijn hierdoor gegroeid van individuen naar een team met een missie. De workshops waren zeer volledig en in de fase van uitvoering hebben wij elkaar versterkt door slimme tools en een doorlopende aanpak te ontwikkelen. Kortom, kortstondige acties die elkaar snel opvolgen en met zichtbaar resultaat”, zo stelt Michel van Eersel. Roelof Terpstra: “Achteraf stonden de neuzen wel dezelfde kant op, maar dit heb je gewoon nodig om elkaar beter te begrijpen. Vooral doordat je steeds een spiegel voorgehouden wordt door een deskundige derde.”

Wat er is bereikt?

Alle neuzen staan nu dezelfde kant op, de bedrijfsstrategie en uitvoering staan als een huis en de ingrediënten die nodig zijn om de volgende stap te nemen zitten goed op de plek. Alles buiten de techniek een prominente plek in de organisatie gekregen en het teamgevoel is fors versterkt door de workshops. Michel: “Heel bijzonder om alles mee te maken van idee tot uitwerking en uitvoering van de plannen. We hebben een visie, een plan en een hecht business development team.” Dennis Scholten voegt toe: “Vanuit GrowProud zijn ons een paar zaken in het bijzonder bijgebleven. Allereerst de ommezwaai van techniekgericht bedrijf naar focus op de klantvraag en behoefte. Ten tweede dat we samen de ontbrekende delen in het plan hebben kunnen verwerken. En tot slot dat er een team gesmeed is. Er is duidelijkheid over de prioriteiten en hoe zij de toekomst ingaan, met nog meer enthousiasme en geloof.”

Hoe nu verder?

Van organische groei gaat Connec2 in 2023 sterk opschalen. In deze nieuwe fase dienen investeerders zich in diverse vormen aan en is de vraag wat het best passend is. Ook hierin heeft GrowProud snel geschakeld door Connec2 met een ervaren CFO voor te bereiden op de gesprekken.
Inmiddels is GrowProud ook in de lead om de marketingstrategie en marktontwikkeling uit te rollen: “Door in vier markten te werken met verschillende persona’s komen we gericht met onze doelgroep in contact. Daarbij is het nog wel een uitdaging om de projectorganisatie om te buigen naar een SaaS business model. Verzelfstandiging van Connec2 die nu deel van The Virtual Dutchmen uitmaakt, is de volgende mijlpaal. Als dit is gerealiseerd valt er een grote last van de schouders af, waarna eenieder nog meer kan groeien en bloeien!”, aldus Roelof Terpstra.

Dennis Scholten

Alfred Klunder

Meer weten?

GrowProud biedt ondersteuning aan de maakindustrie en realiseert groei bij ambitieuze bedrijven, zoals Connec2. Dat doen wij met een effectieve totaalaanpak, van strategie en uitvoering tot en met borging, waarmee groeibarrières doorbroken worden.

Meer weten? Mail naar
Dennis: dennis.scholten@growproud.nl of bel naar 06 13 48 84 22 Alfred: alfred.klunder@growproud.nl of bel naar 06 53 35 58 81