GrowProud GroeiScan

Nieuw licht op de zaak

Zicht op kansen en groeibarrières

Je hebt een ambitie voor je bedrijf, maar zijn de voorwaarden ingevuld om die ambitie te realiseren? Met de GrowProud GroeiScan brengen we klantbehoeften en klanttevredenheid in beeld en maken we 360° inzichtelijk waar groeibarrières liggen om de strategie goed uit te voeren. De uitkomsten geven inzicht in de prioriteiten. Op een 13-tal thema’s, variërend van strategie en medewerkers tot klantgerichtheid en innovatie, krijg je in beeld wat goed gaat én wat aandacht behoeft. Helder zicht is onmisbaar voor het inzetten van verbeteringen in je bedrijf. De GrowProud GroeiScan biedt een vliegende start, maar is ook goed om te gebruiken als je merkt dat je vastloopt.

Het doel

Het doel van de GroeiScan is inzicht krijgen in de klanttevredenheid en klantbehoeften en een onderbouwd beeld geven van de wijze waarop je organisatie is ingericht om ambities en doelen te realiseren.

Hoe het werkt

De scan belicht je bedrijf vanuit 13 bedrijfsthema’s die voortkomen uit organisatiemodellen én de kennis en ervaring van experts op het gebied van hrm, marketing en organisatieontwikkeling en verbetermanagement. Medewerkers en klanten vullen een online vragenlijst in die gekoppeld is aan een analytische applicatie. De uitkomsten worden verwerkt in een helder rapport met een samenvatting en een gedetailleerd inzicht op de 13 thema’s. Alle aandachtsgebieden worden bloot gelegd en de prioriteiten worden duidelijk, evenals de punten waarover de meningen verschillen.

Van Denken naar Doen

Het rapport biedt handvatten om op een gedegen manier aan de slag te gaan. We noemen dat bij GrowProud van Denken naar Doen! Start en ontdek wat de aandachtsgebieden en prioriteiten zijn binnen jouw organisatie. Een sterke managementtool voor DGA’s en Management Teams.

Kleine moeite, snel resultaat

Tijdsbesteding medewerkers: ca. 20 minuten

Tijdsbesteding klanten: ca. 5 minuten

Doorlooptijd: ca. 14 dagen

De GroeiScan was voor ons de start voor een effectief verandertraject. Het heeft veel inzicht gegeven in wat we goed doen en waar we nog meer uit kunnen halen. We zijn nu veel meer in control, er is veel meer rust!

Helderheid in 5 stappen

Stap 1: Intakegesprek

Samen met het management van het bedrijf stellen we vast welke medewerkers en klanten deelnemen aan de GroeiScan

Stap 2: Scan

De uitnodigingen voor deelname worden verstuurd aan de geselecteerde medewerkers en klanten.

Stap 3: Invullen

Medewerkers en klanten vullen de online vragenlijst in.

Stap 4: Samenstellen rapport

Op basis van de antwoorden van de online vragenlijsten wordt het rapport opgesteld.

Stap 5: Presentatie en toelichting

Het rapport wordt door de betrokken GrowProud Groeipartners toegelicht en de vervolgstappen worden bepaald.