Wat niemand je vertelt over Industrie 4.0

Door Peter Nales

Industrie 4.0, iedereen is er zich bewust van. En iedereen beseft dat er belangrijke stappen te zetten zijn om in deze wedloop te kunnen blijven meedoen. ERP, MES, CRM, CAD/CAM, steeds meer applicaties voor allerlei toepassingen komen beschikbaar en volgen elkaar op. Machines genereren steeds meer data. Robotisering en automatisering zijn niet alleen meer een kostenaspect, maar een must omdat technisch personeel niet voldoende voorhanden is. En in dit veld van overload aan beschikbare data is het tijd voor een integrale aanpak om een toekomstbestendig digitaal landschap te realiseren. Immers informatie is het nieuwe goud.

Versnippering en vendor lock-in

Eenieder herkent de versnippering van de vele toegepaste applicaties. Informatie moet uit meerdere applicaties verzameld worden om tot de juiste beslissingen te komen. Applicaties met elkaar laten communiceren tussen de diverse pakketten is wat je wilt. Echter: welke oplossingsrichting kies je hiervoor? Het maken van koppelingen tussen alle applicaties is veelal maatwerk. Het alternatief is kiezen voor een leverancier die meerdere applicaties en opties in één totaalpakket aanbiedt. Dit minimaliseert het aantal koppelingen. De vraag is dan wel of alle opties de beste oplossing zijn voor jouw onderneming en of het gebodene wel het hele bedrijfsproces afdekt. Vaak ligt er vendor lock-in op de loer. Dat wil zeggen dat je opgesloten zit in dat ene platform waar de leverancier alles op ingericht heeft. Is dit wat je wilt als je kijkt naar de snel veranderende toekomst?

Naast het uitwisselen van berichten biedt Industrie 4.0 ook (nieuwe) mogelijkheden voor data streaming. Denk hierbij aan machinedata of logdata. Ook deze informatie wil je graag gebruiken voor het verbeteren van je bedrijfsproces. Want het doel is foutloos, efficiënt en snel tot de beste decision support te komen. De juiste informatie bij de juiste mensen op het juiste tijdstip, in de juiste context.

“Smart Industry of ook wel Industrie 4.0 is een trend naar steeds verdere automatisering en gegevensuitwisseling bij industriële bedrijven.”

Spaghetti of eenheidsworst?

Wat niemand je vertelt, en waar je geheid tegenaan gaat lopen, is dat je je te veel hebt laten leiden door functionaliteiten en toepassingen van de applicaties in plaats van de gewenste en benodigde informatie. Het laten maken van veel koppelingen leidt in de praktijk tot een ondoorzichtige spaghettistructuur, een ondoorzichtig spinnenweb, vaak door een enkele kennisdrager binnen de onderneming, opgezet en beheerd. En als die niet beschikbaar is, wegens vakantie of door structurele overbezetting, stokt het proces. Zo wordt het in- en uitfaseren van nieuwe applicaties na verloop van tijd een onmogelijke opgave en een enorm bedrijfsrisico. Anderzijds, de afhankelijkheid van één generieke softwareoplossing leidt vaak tot frustratie in de toekomst. Generieke softwareleveranciers kunnen niet in de ontwikkeling mee met jouw specifieke USP’s en snel veranderende onderneming. Maatwerk ligt op de loer. Ook kan het toepassen van een gecentraliseerde oplossing tot het gebruik van onnodig veel dure licenties leiden.

Inregelen en onderhoud

Het aanschaffen en implementeren van softwareapplicaties is slechts het begin. Een veel belangrijkere vervolgstap is het optimaal inregelen en instellen van de softwareapplicaties. Dit is jouw eigen IP! Het bepaalt jullie kostprijs, verkoopprijs, werkwijze etc. Deze input en inrichting moet vanuit de onderneming zelf komen en meestal van belangrijke kennisdragers binnen de onderneming die al overbelast zijn met operatieve activiteiten. Een applicatie werkt alleen goed indien ook het onderhoud van de stamgegevens op orde is. Dit is een must is voor een goede werking van het systeem. En het klinkt heel logisch, maar ook software veroudert. Applicaties moeten ook onderhouden worden door de updates tijdig door te voeren.

Datastreaming

De nieuwe mogelijkheden die datasteaming biedt is voor veel bedrijven nog een niet uitgewerkte kans. Automatische monitoring van bedrijfsprocessen, predictive maintenance, het genereren van scenario’s, trends en ontwikkelingen voorspellen, nieuwe innovaties, servitization en wellicht een geheel nieuw businessmodel.

Start met visie, houd regie, blijf flexibel

Ga niet digitaliseren om te digitaliseren. Breng goed in kaart wat je als bedrijf echt nodig hebt en niet wat je allemaal aan data kunt verzamelen. Vertaal je visie naar de digitale waarde-propositie, immers digitalisering moet een meerwaarde zijn voor het bedrijf. Bepaal de infrastructuur van het digitale fundament en houd de regie zelf in de hand. Blijf flexibel zodat nieuwe applicaties snel ingepast kunnen worden. Het toepassen van datastreaming kan tot nieuwe inzichten tot zelfs nieuwe businessmodellen leiden: Industrie 4.0. dus!

Peter Nales

Wil je graag meer weten?

Stuur een mailtje: peter.nales@growproud.nl of bel gerust: 06 28 84 36 16