Teamontwikkeling zorgt voor een hechte band binnen SABA

Door Joost Hakvoort

Bij GrowProud zien wij teamontwikkeling als voorwaarde voor resultaat. Zo vindt ook SABA, wereldspeler in lijmen en kitten voor de B2B-markt. Zij vinden het belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van mensen, teams en de organisatie. Joost Hakvoort, werkte met de Operations afdelingen aan een op maat gemaakt traject om ervaringsgericht te ontwikkelen. Manager Operations, Eric Knipscheer, vertelt hoe hij dit traject ervaarde en welke mooie resultaten en toekomstplannen het SABA opleverde.

Waarom investeren jij en SABA in de ontwikkeling van mensen, teams en organisatie?

Eric Knipscheer: “A Strong Bond, onze slogan, staat voor onze relatie met klanten, toeleveranciers en aandeelhouders én collega’s. Wij vinden een hechte band met mensen belangrijk. Dat zit diep in SABA en dus ook binnen Operations. Daarnaast willen we een omgeving creëren waar onze mensen meer eigenaarschap nemen en krijgen. Want meer autonomie zorgt ervoor dat je je werk met meer plezier doet. Dat wij bijdragen aan de ontwikkeling van mensen is iets waar we trots op zijn. En ik vind het mooi dat wij mensen helpen groeien, ook als ze na vijf jaar SABA verder gaan om een andere kans te pakken. Kortom, investeren in de ontwikkeling van mensen maakt de gehele organisatie beter.”

Hoe heeft SABA organisatie- en teamontwikkeling aangepakt?

“SABA begon ooit met het uitgangspunt dat we alle mensen binnen Operations op een bepaald niveau wilden hebben. Dit deden we door te investeren in opleidingen. Daarnaast brachten we de vaardigheden van onze mensen in beeld en we investeerden in leiderschap. Op alle niveaus. De dagelijkse productie en levering van kwalitatief hoogwaardige producten en oplossingen gaat niet vanzelf. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Zowel binnen teams als tussen teams.

Om ons meer bewust te maken van de persoonlijke stijl van samenwerken, communiceren en besluiten nemen, gingen we samen met GrowProud aan de slag. We onderzochten per team aan welke thema’s gewerkt kon worden om te groeien. Die thema’s hebben we aangepakt in maatwerk teamsessies. Vervolgens werden die sessies opgevolgd door binnen de betreffende teams de belangrijkste bevindingen te delen. Die bevindingen en inzichten krijgen nu ook een vervolg binnen het reguliere werkoverleg. In de loop van dit jaar kijken we naar wat er speelt tussen teams en afdelingen. Hoe kunnen we de samenwerking verbeteren en wat is daar voor nodig?“

Waarom koos SABA voor een samenwerking met GrowProud?

“We kennen Joost al een langere tijd binnen SABA, onder andere als facilitator bij meerdere MT-sessies en zijn aanpak en stijl spreken mij aan. Voor de teamsessies hebben we samen een mooi programma gemaakt. Michiel Bokkers is aangehaakt om van de teamsessies ervaringsgerichte ontwikkelsessies te maken. Ik geloof in de aanpak van Joost en Michiel en heb kaders neergezet waarbinnen de productieleiders daar met de diverse teams invulling aan hebben gegeven.

Wat ik heel sterk vond, is dat er per team een thema is geweest dat op een speelse manier werd ingezet, met serieuze feedbackmomenten. Tijdens en na de sessies werd er geëvalueerd en er is per team na een aantal weken een sessie geweest waarin we hebben gereflecteerd op de teambelevingssessies bij Industriepark DRU. Een mooie wisselwerking tussen wat we hebben ervaren bij DRU en de situatie op de werkvloer. Er kwam veel verborgen potentie naar voren. Alle teams zijn dichterbij elkaar gekomen en de samenwerking is makkelijker geworden. Je merkt dat leidinggevenden meer mogelijkheden zien binnen het team. Tegelijkertijd hebben we ook beter zicht op groeipunten. En dat is mooi, want daar kun je in het dagelijkse werk mee aan de slag.”

Wat is jouw toekomstvisie voor organisatie- en teamontwikkeling binnen SABA?

“Voor mij is organisatie- en teamontwikkeling een lange termijndoel. Ik geloof ontzettend in het bouwen aan een sterke Operations organisatie en wil er daarom de komende jaren binnen SABA meer mee doen. We hebben nu gewerkt aan samenwerking binnen teams en willen straks naar de optimalisatie van de samenwerking tussen teams. We hebben plannen om eerst met de leiding van Operations aan de slag te gaan en vervolgens met de samenwerking tussen de teams die door de teamleiders worden aangestuurd.

We hebben met de werkvorm van GrowProud gezien dat het rendement hoog is. De Operations afdelingen zijn continu uit zichzelf bezig met verbetering. We blijven ruimte en data bieden die nodig zijn om te blijven ontwikkelen, in lijn met de doelstellingen van de organisatie. Daar gaan we voor, iedere dag!”

Joost Hakvoort

Ook bijdragen aan de ontwikkeling van mensen, teams en je organisatie?

Wij ondersteunen je bij de ontwikkeling en groei van je organisatie. Hiervoor gebruiken we een totaalaanpak van advies, implementatie en operationele ondersteuning.

Neem contact op om meer te weten te komen via joost.hakvoort@growproud.nl of bel 06 43 65 81 72.

info@grouwproud.nl