Nico in vier woorden:

 Enthousiasmerend
Krachtig
 Doelgericht
 Open minded

Nico Mensing

Groeipartner Duurzaamheid & Circulaire Businessmodellen

06 514 632 92
nico.mensing@growproud.nl
LinkedIn Nico Mensing

Ervaren en gedreven als aanjager van besef en beweging. Bewezen bouwer en verbinder in het ontwikkelen van duurzame en/of circulaire businessmodellen die wederkerige relaties tussen marktpartijen versterken. Nico neemt mensen en organisaties mee, daagt ze uit tot creativiteit en beweging, oftewel, tot gewoon doen! Leert betrokkenen de consequenties van keuzes te doorzien en daarnaar te handelen. Stimuleert op betrokken wijze met passie en humor.

“Bedrijven hebben vaak niet door dat er allerlei mogelijkheden zijn. Mijn ervaring met circulaire businessmodellen binnen de maakindustrie is dat er veel laaghangend fruit is. Het aanpakken van deze kansen, leidt niet alleen snel tot resultaat, maar ook tot een nauwere relatie tussen klanten en leveranciers. Door reststromen terug te laten komen die weer als grondstof of halffabricaat geleverd kunnen worden, ontstaan duurzame relaties. In beide betekenissen van het woord.”

 

Nico Mensing

Contact opnemen met Nico?
Mail naar nico.mensing@growproud.nl of bel/whatsapp naar 06 514 632 92.