Blijf niet hangen tussen pijnpunten en speldenprikken

Door Bart Koster

Hoe lang moet je als MKB-maakbedrijf doorgaan met pijnpunten in de organisatie? Pijnpunten die steeds vaker en harder speldenprikken uitdelen in de dagelijkse operatie. Plannen die maar blijven liggen, klanten die meer tijd en geld kosten dan je er ooit voor terugkrijgt, knellende IT-systemen en gebrek aan eigenaarschap in de organisatie: het draagt allemaal bij aan de waan van de dag. We weten er alles van. Want het is dagelijkse kost voor onze specialisten. Wat zijn nu concreet de problemen waar de experts van GrowProud het meest voor gevraagd worden?

De BHAG als aftrap

Laten we beginnen met helderheid over wat wij uiteindelijk willen. De BHAG, oftewel de Big Hairy Audacious Goal van GrowProud is het verschil maken en bijdragen aan een bloeiende maakindustrie in Nederland. Dat is absoluut een groot en harig doel, maar als snel groeiende club van experts zijn wij goed op weg. Waarom wij dit graag willen, leggen wij met alle plezier nog eens aan je  uit. Maar waaróm je iets doet is bepalend voor hóe je het doet. En daar begint het ook mee in de projecten voor onze klanten. 

Ambitie in strategie en aanpak omzetten

Een essentieel probleem waar wij voor gevraagd worden, is om directie en management teams te helpen ambities en speerpunten in een heldere richting uit te werken zodanig dat dit duidelijkheid, draagvlak en houvast oplevert voor management, personeel én de buitenwereld. Bij GrowProud zijn  Alfred Klunder, Dennis Scholten en Joost Hakvoort de aangewezen experts die deze vraagstukken met een bewezen aanpak bij uiteenlopende bedrijven oplossen. Vraag gerust om meer details of nadere uitleg.

Groeipartner Strategie, marketing en sales

Groeipartner Organisatieontwikkeling

Groeipartner Bedrijfsbrede groeistrategie & recruitment marketing

Marketing haalbaar en hanteerbaar maken

Marketing is onmisbaar voor bedrijven in de maakindustrie. Simpelweg omdat beeldvorming en besluitvorming online plaatsvinden vér voordat verkoop aan de telefoon komt. Het basisidee is niets nieuws: bouwen aan vertrouwen. Veel maakbedrijven blijven echter steken in een overweldigend gevoel niet te weten waar te beginnen. Daarbij is het is ook lastig een marketingpartner te vinden die hen begrijpt en die de taal spreekt van de sector. GrowProud beschikt over een snel inzetbaar team dat marketing haalbaar en hanteerbaar maakt. Meer weten? Neem contact op met onze marketing groeipartners!

Groeipartner Marketing en Contentontwikkeling

Groeipartner Marketingcoördinatie

Efficiencyverbetering en doorlooptijdverkorting 

Winstgevendheid en groei worden vaak meer belemmerd door de interne organisatie dan door de concurrentie. Door historisch gegroeide werkwijzen, allerlei tussenoplossingen en focus op productie in plaats van processen die daaraan voorafgaan, loopt de organisatie tegen een forse groeibarrière aan. Het is constant druk, ergernissen en fouten stapelen zich op en de druk van opdrachtgevers is groot. Onze specialist in bedrijfsbrede groeistrategieën en het stroomlijnen van processen, onder andere met Quick Response Manufacturing (QRM), is Dennis Scholten. Daarbij vormt hij een solide tandem met Alfred Klunder en laat hij zich graag ondersteunen door het marketing team van GrowProud voor Employer Branding.

Groeipartner Strategie, marketing en sales

Groeipartner Bedrijfsbrede groeistrategie & recruitment marketing

Werkgeversimago en personeelswerving verbeteren

De vooruitzichten voor de arbeidsmarkt laten een oplopend tekort aan vakmensen voor de maakindustrie zien. Het is dan ook niet verbazend dat GrowProud vaak gevraagd wordt om te helpen talent uit regionale markt aan te trekken. Dit volgens een nieuw verbond tussen HR en Marketing. Of je je bedrijf nu aan nieuwe medewerkers of nieuwe klanten verkoopt, het vergt in beide gevallen bouwen aan een aantrekkelijk imago. Dit gaat vaak samen met verbetering van de interne organisatie aangezien het met moeite geworven talent snel weer weg is als het voorgespiegelde beeld niet klopt met de dagelijkse realiteit. Joost Hakvoort en Dennis Scholten zijn onze experts die je hebben moet voor Employer Branding en personeelswerving.

Groeipartner Bedrijfsbrede groeistrategie & recruitment marketing

Groeipartner Organisatieontwikkeling

Nieuwe verdienmodellen door Servitization en Circulaire Business

Servitization en Circulaire Business bieden volop nieuwe kansen voor bedrijven in de maakindustrie. Door allereerst klantverwachtingen te onderzoeken en vervolgens gebruik te maken van een schat aan data uit de eigen processen en systemen, kan je gericht diensten ontwikkelen met een hogere marge en sterkere klantenbinding. Dit hangt ook nauw tegen Industrie 4.0 aan. Hetzelfde geldt voor Circulaire Business waarbij je van een lineaire goederenstroom overstapt op een circulair model dat klanten terugvoert naar je bedrijf om reststromen als input voor nieuwe productie in te zetten. Beter voor beiden, beter voor duurzaamheid en winstgevendheid. Mike van Beek en Nico Mensing zijn onze groeipartners die je graag helderheid en handvatten voor nieuwe business bieden.

Groeipartner Duurzaamheid & Circulaire Businessmodellen

Groeipartner Klantgericht Groeien en Servitization

 

Optimaliseren van goederenstroombeheersing en interne logistiek

Kenmerkend voor elk maakbedrijf is de forse materiaal- en goederenstroom die als een vitale slagader door het bedrijf loopt. Hier valt letterlijk veel winst te behalen aangezien de beheersing van deze stroom allesbepalend is voor de leverbetrouwbaarheid, maar ook voor het borgen van kwaliteit en winstgevendheid binnen gemaakte afspraken met de klant. Van inkoop en interne voorraden tot planning en afstemming tussen werkvoorbereiding, productie en distributie, onze specialist in Supply Chain Management, Theo Wienholts, biedt centrale regie die afdelingen overschrijdt en integrale verbetering brengt. Daarbij kan Theo leunen op Jorrit Kuiper voor het in controle komen op basis van data uit bestaande of nog te realiseren informatiesystemen en sparren met Peter Nales betreft automatisering en robotisering.

Groeipartner Supply Chain Strategie & Management

Groeipartner Digitale Transitie & Business Control

Groeipartner Digitalisering en Industrie 4.0

Inzicht in Industrie 4.0, digitalisering en data-gedreven beslissingen

Industrie 4.0 oftewel Smart Industrie. Je kan er als maakbedrijf niet meer omheen als je in de toekomst bestaansrecht wilt hebben. Dat hangt nauw samen met de voortschrijdende digitalisering van de maakindustrie. Die koppelt niet alleen productie- en informatiesystemen met elkaar, maar levert ook grote hoeveelheden data op waar je een schat aan informatie uit kan halen voor betere beslissingen. Maar waar te beginnen als je al vol in productie bent met bestaande systemen en processen? En wat is het onnavolgbare voordeel dat je uit de transformatie naar Industrie 4.0 haalt? Met een stevige track record is Peter Nales onze man als het gaat om Industrie 4.0, geflankeerd door Jorrit Kuiper die bedrijven helpt weer in control te komen met het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen in processen, data, systemen en inrichting of een mix daarvan. 

Groeipartner Digitalisering en Industrie 4.0

Groeipartner Digitale Transitie & Business Control

Medewerkers en management samen beter laten presteren

Juist in de techniek maken mensen het verschil. Want mensen bepalen de cultuur, mentaliteit en de veerkracht van het bedrijf. Met mensen bedoelen wij iedereen: van directie en managementteam tot engineers, procesoperators, productiemedewerkers, servicemonteurs, IT, verkoop, finance, logistiek en HRM. Hoe zorg je nu dat je als bedrijf wendbaar en weerbaar blijft onder druk van veranderende omstandigheden? Als gedreven experts in organisatie- en leiderschapsontwikkeling pakken Joost Hakvoort en Nina Brouwer deze vraag geregeld bij klanten op. Zij bouwen aan teamontwikkeling, leiderschap en een bekrachtigende cultuur, inclusief inrichting, sturingsmechanismen en verbeterprocessen. Alles voor een sterke club mensen die je bedrijf van A naar B brengen!

Groeipartner Leiderschaps- en Organisatie ontwikkeling & Coaching

Groeipartner Organisatieontwikkeling

Integrale aanpak maakt het verschil

De unieke kracht van GrowProud zit niet in de afzonderlijke expertise van onze mensen, maar in de integrale aanpak. Wij geloven als team in een multidisciplinaire aanpak omdat de realiteit is dat alles in je bedrijf nauw met elkaar samenhangt. Nog meer machines of mensen heeft geen enkele zin als er geen gedragen visie of strategie ligt. Klanten binnenhalen met de verkeerde verwachtingen leidt tot verstoring, frustratie en uiteindelijk verliesgevende projecten. En personeel vinden én binden kan niet zonder de organisatie onder de loep te leggen. Een integrale aanpak van strategie tot inrichting en uitvoering, dát maakt het verschil.

Meer weten? 

Er is geen standaardoplossing die iedereen past, maar er zijn wel kennisgebieden en bouwstenen die wij als fundament voor structurele groei samenstellen. Dat maakt ieder project nieuw en uitdagend. Meer weten over de aanpak van GrowProud voor jouw specifieke vraag? Stuur een bericht naar info@growproud.nl of neem contact op met een van de groeipartners!