Gerichte groei door focus en vasthoudendheid

Door Alfred Klunder

Grip op groei

In veel maakbedrijven waar wij komen is grip krijgen op de groei een weerbarstig proces. Daarmee bedoelen wij niet dat er geen groei is, maar juist dat die onstuitbaar – als een ongeleid projectiel – de organisatie achter zich aansleept. Dat levert natuurlijk mooie omzet op, maar het levert ook onrust, onduidelijkheid en onrendabele activiteiten op. En dan is het de vraag of de groei die je realiseert wel de groei is die hebben wilt. En als je wel weet welke groei je wilt, hoe zorg je dan dat je die krijgt? We pellen graag het vraagstuk af in meerdere lagen.

Gebrek aan richting

Hoe kan het dat mooie bedrijven met veel expertise en de meest innovatieve technologie worstelen met het realiseren van evenwichtige groei? Het ironische is dat precies die expertise en technologie de valkuil zijn. Want daar zit de passie, de drijfveer en vrijwel alle competentie van het bedrijf. Hier voelt 90% van de mensen zich in thuis. Je moet alleen nog maar zorgen dat je gevraagd wordt om alle aanwezige knowhow toe te passen in producten en diensten. Welke dat zijn, dat volgt wel uit opdrachten en orders. Want je gaat voor klanttevredenheid en luistert naar alle wensen. En zo ontstaat er een gefragmenteerd portfolio met een lappendeken aan processen en uitzonderingen. De regie raakt zoek en de kracht is een zwakte geworden.

Bedrijfsstrategie als leidraad

Vanuit een effectieve totaalaanpak gaan wij bij GrowProud eerst terug naar de tekentafel. Want om de waan van de dag te bedwingen moet je beginnen bij de bron die dit veroorzaakt: de strategie. Waardoor groeit het bedrijf? Was dit een bewuste keuze of waren het toevalligheden waarop ingesprongen werd? Wat heeft prioriteit: beheerste processen en stabiliteit of expansie in bestaande dan wel nieuwe marktsegmenten? Doe je dat met bestaande producten of ga je door innovatie en productontwikkeling de gewenste groei in gang zetten? En waar ben je als bedrijf nou echt goed in? Door met strategiesessies diepe ‘business understanding’ te ontwikkelen en vervolgens op methodische wijze tot de meest geijkte bedrijfsstrategie te komen, ontwikkelen wij samen met directie en management een leidraad voor evenwichtige groei.

Focus vergt lef

Om gericht te groeien zal je moeten focussen. Dat klinkt net zo simpel als dat het logisch is. Maar het betekent dat je afscheid zal moet nemen van een ingeworteld principe dat misschien wel decennia voor groei gezorgd heeft: springen op elke mogelijkheid die zich voordoet. Focus vergt lef om te kiezen wat je níet meer gaat doen, welke projecten of klanten je links laat liggen omdat zij niet bij de groeistrategie van het bedrijf passen. Dat vergt moed, onderbouwd met inzicht. De befaamde 20/80-regel van Pareto geeft in feite niets anders dan een scheve klantmix weer. In het ergste geval zijn die 80% geen slapende klanten, maar klanten die geld kosten of afleiden van het doel en succes dat je voor ogen hebt. Samen werken wij aan inzicht door business drivers te definiëren, het portfolio door te lichten en te kijken naar kansrijke product/marktcombinaties. En dan gaan wij onderbouwd kiezen voor groei in Nederland of in buitenlandse markten waar partijen zitten te springen om de oplossingen die je als maakbedrijf te bieden hebt.

Marktentree in het buitenland

Omdat de Nederlandse maakindustrie, en met name de machinebouw, grotendeels van afzet in het buitenland leeft, is het vinden van de juiste exportlanden en geschikte agenten en distribiteurs een stap die wij geregeld ondersteunen voor klanten. Hiervoor hanteren wij een effectieve methode, inclusief onderzoek en rapport met aanbevelingen, die al meer dan 500 keer is toegepast. Vervolgens zorgen wij dat de gevonden lokale partner met het juiste pakket aan marketingmiddelen ondersteund wordt om succesvol te opereren. Download de informatieflyer GrowProud Buitenlandse Zakenpartner voor meer informatie. Door eerst de strategie en de meest potentiële product/marktcombinaties uitgewerkt te hebben, sta je als bedrijf veel sterker bij het vinden en aanhaken van de juiste handelspartner.

Intern gereed en paraat

Simultaan of liefst voorafgaand aan de benadering van nieuwe markten werken wij aan de interne gereedheid om het product en alle toebehoren te kunnen exporteren. Ondertussen is het zaak om veel en vruchtbaar internationaal contact te onderhouden, wat tegenwoordig online uitstekend mogelijk is. Bij meerdere landen ondersteunen wij met gelokaliseerde Saleskits dat alle documentatie op orde is, terwijl ook de website gereedgemaakt wordt voor internationaal publiek uit de doelmarkt. Uiteindelijk laten wij graag los als alle zaken op rolletjes lopen en je als bedrijf zelfstandig verder kunt met nieuwverworven marktgebied.

Alfred Klunder

Meer weten over evenwichtig groeien?

Met een compleet palet aan disciplines staan wij bij GrowProud voor een effectieve totaalaanpak voor groei. Want groei gaat het totale bedrijf aan. Van marketing en verkoop tot order-intake en engineering tot werkvoorbereiding, productie, logistiek, IT, service en HRM en finance! Mail voor meer informatie naar alfred.klunder@growproud.nl of bel Alfred gewoon direct: 06 53 35 58 81.