Intensieve begeleiding bij groeiproblemen
begeleiding groeiproblemen

Een mooi maakbedrijf dat de wereldwijde voedingsmiddelenindustrie als haar doelgroep heeft kende groeiproblemen. GrowProud is toen betrokken geraakt als partner om de belemmeringen op te lossen, zodat het bedrijf weer kon gaan groeien. Een totaalaanpak bleek nodig. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat de klant begin 2020 Eric Oving van GrowProud heeft gevraagd de rol van bestuurder op zich te nemen en te participeren om het bedrijf te helpen weer in een groeipad te komen.

Situatie 2019

Eind 2019 was er sprake van een lijst met potentiële orders die heel kansrijk leken. Echter de orders bleven uit. Persoonlijke verhoudingen tussen aandeelhouders zaten de continuïteit en ambities van het bedrijf in de weg. De aangetroffen boekhouding gaf geen goede weergave van de werkelijkheid en was onvoldoende op orde. Covid-19 diende zich aan.

Maatregelen

 • Personele organisatie:
  Enerzijds noodzakelijke afslanking en aanpassing van de aandeelhoudersstructuur. Anderzijds teambuilding met het resterende team via Power Workshops door Joost Hakvoort van GrowProud.
 • Naambekendheid vergroten:
  Zo is de LinkedIn bedrijfspagina gevuld met relevante content en is het aantal volgers actief vergroot. Er zijn diverse inhoudelijke bijdrages geleverd aan een vakblad voor de voedingsmiddelenindustrie (on- en offline).
 • Actief de saleskracht vergroten:
  Contacten zijn aangehaald met klanten, maar ook met architecten- en ingenieursbureaus en machinebouwers met een focus op de voedingsmiddelenindustrie. Actief aan de slag gegaan met het agentennetwerk (aansturing, vervanging, uitbreiding, ondersteuning). Professionaliseren en standaardiseren van de verkoopprijscalculatie.
 • Administratie/financieel:
  Sturing op liquiditeitsprognose op weekbasis in 2020. Boekhouding en managementinformatie op orde gebracht. Nieuwe accountant en ondersteunende systemen. De te hoge crediteurenpositie is teruggebracht door met de leveranciers afspraken te maken. Alle gemaakte afspraken zijn nagekomen. Inbouwen checks en balances om herhaling te voorkomen. De bank en andere financiers zijn actief opgezocht en geïnformeerd.
  In 2019 is de balans “plat” gemaakt en is een recordverlies gerapporteerd. 2020 is het beste jaar ooit, een hogere omzet en marge bij lager kostenniveau heeft geresulteerd in een mooi resultaat. Voor 2021 is een budget gemaakt die 40-50% hoger ligt. Door Covid-19 is dit taakstellend, maar nog steeds mogelijk.
 • Verbetering van het inkoopproces en het selecteren van toeleveranciers met als gevolg margeverbetering. Verbetering van het tekeningenpakket. op orde. Covid-19 diende zich aan.

Resultaat

Het trotse team heeft een roerige periode achter de rug en 2020 succesvol afgesloten. Het bedrijf heeft weer een lonkend perspectief en kan de toekomst met vertrouwen tegemoetzien.

Toekomst

 • Afronding herstructurering van de financiële structuur van het bedrijf.
 • Verdere activiteiten op het vlak van marketing om de naambekend verder te vergroten en leads te genereren.
 • Activiteiten ontwikkelen om de grilligheid van projecten te verminderen.
 • Samenwerkingsverbanden opzetten en invulling geven.
 • De ingezette groei doorzetten.

Heeft jouw bedrijf ook last van groeiproblemen en wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. We maken graag een afspraak of sturen eerst nadere informatie.

Actief in de maakindustrie en behoefte aan inspiratie om te groeien?

Ik ga graag met u in gesprek!

Alfred Klunder
06 – 53 35 58 81
alfred.klunder@beta.growproud.nl